vvs rörmokare värmepump skara rör rörabeten

Rörarbeten

vvs värmepump badrum rörmokare

rörfirma vi gör det mesta inom vvs

rörarbeten rörfirma

rörinstallationer, rörservice, vvs i badrum, kök, pannrum till både privatpersoner och företag

säljer duschutrustningar,duschkabiner, kranar,värmepumpar,pannor

allt som hör till badrum, pannrum ring för kostnadsförslag

 

rörarbeten vvs skara götene ring för pris

Skara rör och fastighetsservice är ett vvs företag rörfirma som utför det mesta inom rördragning både till privata och företag. Vill ni ha hjälp med rörarbeten i badrum, vämepump, ved eller pelletspanna ring 070 4045054

Värmepump ett bra ekonomiskt miljöval

En investering i en värmepump är bra både för miljön och ekonomin. Värmepumpar tar tillvara den värme som solen ger. Med värmepumpar utvinner man energi från bergvärme, markvärme, sjövärme och luftvärme. All denna värme kommer från solens uppvärmning. Vad man väljer för att ta energin ifrån beror på flera faktorer såsom lokala förutsättningar för installation, befintlig uppvärmning och ekonomisk vinning.

Det finns flera aspekter på vilken typ av värmepump man skall välja. Det första valet står mellan bergvärmepump eller luftvärmepump därefter om man valt bergvärmepump välja varifrån energin skall tas. Om man valt luftvärmepump är valet om man skall tillföra varm luft eller värma upp det vattenburna systemet. Oavsett vilken lösning man väljer så är värmepumpar i något utförande det som är den bästa lösningen för uppvärmning.

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar vedeldning till utsläpp av olika luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar utsläppen.

VVS:aren har en viktig funktion vid en köksrenovering. Det är han eller hon som står för installationen av allt det som har med vatten att göra. I det moderna köket kan det betyda en hel del insatser. För att kunna planera såväl köksrenoveringen som dess kostnader på ett korrekt sätt är det alltid bra att anlita rörmokaren i ett så tidigt skede som möjligt.
Många funktioner behöver VVS rörarbeten

Förr i tiden handlade rörmokeriet i ett kök mest om att installera en diskho med en kran, och möjligtvis om att installera en diskmaskin. Idag vill många ha kylar med färsktvatten funktion och iskubsfunktion, vattenrenare, varmluftsugnar med ångfunktion, avkalkningsfilter och mycket mer i sina moderna och påkostade kök.

Även kaffemaskiner för fast installation och maskiner som ger bubbelvatten direkt ur kranarna kan nu lätt köpas in, speciellt anpassade för privata hem. Alla dessa tingestar behöver en rörmokares hjälp för att fungera på ett säkert sätt. Det gäller inte minst ur försäkringssynpunkt. Den som installerat en maskin på egen hand utan fackkunskap kan se sin ersättning minskad eller till och med förlorad vid en eventuell olycka.
Rådgivning VVS rörarbeten i kök

Ju fler funktioner som kräver VVS-installationer som finns i köket, och ju fler ställen sådana installationer krävs, desto dyrare blir det givetvis att anlita rörmokaren. Här behöver ofta en avvägning göras mellan drömköket och de praktiska förutsättningarna. Med hjälp av rörmokarens kunskaper och rådgivning går det dock ofta att lösa det mesta på ett överkomligt sätt. Tala med rörmokaren redan i planeringsstadiet så blir det ofta mindre problem vid själva installationerna.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS innefattar främst system i fastigheter för inomhusklimat, vattenförsörjning och avloppsystem med övervakning och styrsystem för detta. VVS kan även system för lufttryck och gaser inom sjukhus och industrier med mera. Inom byggbranschen har VVS en stor bransch. 

Historia

Tekniker för kylning, ventilering, uppvärmning och ledningar för vatten och avlopp har funnits i alla tider. Själva VVS branschen uppstod först i samband med industrialismen och fick sitt genombrott redan på1800-talet. VVS användes först vid mitten på 1900-talet. VVS branschens ingenjörsfirmor har en tradition att vara helt inriktade på hela spektrat som VVS handlar om. 

Den moderna ventilationstekniken har funnits ett bra tag och på 1900-talet började man tillverkade de moderna ventilationsanläggningarna inom industrin och andra stora anläggningar.Det var inte förrän på 1950-talet som man började installera ventilation på kontorslokaler och bostäder. Under denna period fick ventilationsentreprenörer en marknad.

Rörledings- och värmeledningsföretag har funnits sedan i mitten på 1800-talet. Fram till i början på 1900-talet snackade man om två branscher sedan blev det till en bransch. Arbetarna kallades även för rörläggare, rörläggare och ventilationsmontör. Rörmokare började lanseras i början på 1900-talet. Idag kalla så kallas all VVS montörer

Olika tekniker

• VVS teknik - Har i förhållandevis ganska så enkla system. Vatten- och avloppsystem är relativt likartade för bostäder, mindre företag, butikslokaler och sjukhus. Däremot kan inneklimatsystemen vara relativt komplicerade o komplexa. Dessa inneklimatsystem utgör oftast den största delen av en installation av VVS.

• Värme - För uppvärmning av hus och flerbostadshus används främst radiatorer, element, som allt som oftast är placerade under ett fönster. I ett flerbostadshus är ledningarna kopplade till till en stam. Stammarna är i sin tur anslutna till en huvudledning. På radiatorerna finns ventiler som behöver justeras in vid installation så att man har ett rätt flöde i värmesystemet. Huvudledningen är kopplat till en undercentral som oftast är ansluten till fjärrvärme.Det finns även andra värmekällor som värmepump, värmepanna samt pellets eller ved.

• Ventilationen - Är till för att skapa en hälsosam och en behaglig innomhusmiljö. Eftersom beondet har förändrats genom åren och bostäderna har blivit allt tätare har ventilationen blivit allt viktigare. Har man ett bra ventilationssystem med ren och fin inluft samt att den gamla och dåliga luften transporteras bort. Den ska även ge frisk luft med rätt temperatur utan drag eller störande ljud.

 Sanitet - handlar om system för vätskor och gaser. Vattenförsörjningen använder man i normala fall tre rör och det är kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation. Varmvattencirkulationen används för att hålla rätt temperatur på varmvattnet. Varm- och kallvattenledningar är oftast kopplade till kök, tvätt och badrum. Kallvatten ledningar kan även vara kopplade till kranar utomhus som man kopplar vattenslang till. Sanitet handlar också om avloppssystemen från toalett, kök och tvättutrymmen där avloppsvattnet leds till reningsverk.


Hem